Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος

Το κάπνισμα παγκοσμίως, αποτελεί ίσως το μοναδικό σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την υγεία, αλλά και έναν σημαντικό παράγοντα θνησιμότητας, που μπορεί να προληφθεί. Το κάπνισμα είναι υπεύθυνο για πολλά νοσήματα, όπως για πολλούς τύπους καρκίνου, για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, τη στεφανιαία νόσο, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, τις περιφερικές αγγειοπάθειες, το πεπτικό έλκος, ενώ επηρεάζει τη διάπλαση και ανάπτυξη εμβρύων και νεογνών. Πολλές από τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία είναι αναστρέψιμες, ακόμη και αν κάποιος διακόψει το κάπνισμα στη μέση ηλικία, ενώ οι περισσότερες από τις θεραπείες για τη διακοπή του καπνίσματος έχουν καλή σχέση κόστους- αποτελεσματικότητας. Δεδομένου ότι, η διάρκεια της καπνιστικής συνήθειας αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα κινδύνου για τη θνησιμότητα σε σχέση με το κάπνισμα, ο στόχος της θεραπείας πρέπει να είναι η έγκαιρη διακοπή του καπνίσματος και η πρόληψη της υποτροπής (Ν. Ροβίνα, Χρ. Γκράτζιου).

Στο ιατρείο παρέχονται εξατομικευμένα προγράμματα διακοπής καπνίσματος. Πιο συγκεκριμένα:

- Αρχικά δίνεται από τον ιατρό ένα ερωτηματολόγιο όπου καταγράφονται πληροφορίες για τις συνήθειες του ατόμου και το ιατρικό του ιστορικό.

- Γίνεται ιατρικός έλεγχος (κλινική εξέταση και σπιρομέτρηση) και εκτιμώνται πιθανές παθήσεις που μπορεί να επιβαρύνουν την υγεία του ατόμου και να αποτελούν το βασικό κίνητρο διακοπής του καπνίσματος.

- Το άτομο παραπέμπεται στη συνεργαζόμενη με το Ιατρείο Ψυχολόγο για να συζητηθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη διακοπή του καπνίσματος και στην πρώτη αυτή φάση του δίνονται φυλλάδια και υλικό αυτοβοήθειας.

- Σχεδιάζεται η κατάλληλη θεραπεία τόσο η φαρμακευτική όσο και η ψυχολογική και ορίζεται το σύνολο των συνεδριών και των επισκέψεων στον ιατρό.

Καλέστε:

210 9314800

Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος
Το κάπνισμα παγκοσμίως, αποτελεί ίσως το μοναδικό σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την υγεία, αλλά και έναν σημαντικό παράγοντα θνησιμότητας, που μπορεί να προληφθεί. Το κάπνισμα είναι υπεύθυνο για πολλά νοσήματα, όπως για πολλούς τύπους καρκίνου, για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, τη στεφανιαία νόσο, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, τις περιφερικές αγγειοπάθειες, το πεπτικό έλκος, ενώ επηρεάζει τη διάπλαση και ανάπτυξη εμβρύων και νεογνών. Πολλές από τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία είναι αναστρέψιμες, ακόμη και αν κάποιος διακόψει το κάπνισμα στη μέση ηλικία, ενώ οι περισσότερες από τις θεραπείες για τη διακοπή του καπνίσματος έχουν καλή σχέση κόστους- αποτελεσματικότητας. Δεδομένου ότι, η διάρκεια της καπνιστικής συνήθειας αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα κινδύνου για τη θνησιμότητα σε σχέση με το κάπνισμα, ο στόχος της θεραπείας πρέπει να είναι η έγκαιρη διακοπή του καπνίσματος και η πρόληψη της υποτροπής (Ν. Ροβίνα, Χρ. Γκράτζιου).

Στο ιατρείο παρέχονται εξατομικευμένα προγράμματα διακοπής καπνίσματος. Πιο συγκεκριμένα:

- Αρχικά δίνεται από τον ιατρό ένα ερωτηματολόγιο όπου καταγράφονται πληροφορίες για τις συνήθειες του ατόμου και το ιατρικό του ιστορικό.

- Γίνεται ιατρικός έλεγχος (κλινική εξέταση και σπιρομέτρηση) και εκτιμώνται πιθανές παθήσεις που μπορεί να επιβαρύνουν την υγεία του ατόμου και να αποτελούν το βασικό κίνητρο διακοπής του καπνίσματος.

- Το άτομο παραπέμπεται στη συνεργαζόμενη με το Ιατρείο Ψυχολόγο για να συζητηθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη διακοπή του καπνίσματος και στην πρώτη αυτή φάση του δίνονται φυλλάδια και υλικό αυτοβοήθειας.

- Σχεδιάζεται η κατάλληλη θεραπεία τόσο η φαρμακευτική όσο και η ψυχολογική και ορίζεται το σύνολο των συνεδριών και των επισκέψεων στον ιατρό.