Ιατρείο Υπέρτασης

Στο Ιατρείο γίνεται η διάγνωση και η αντιμετώπιση της υπέρτασης εξατομικευμένα ανάλογα με τις ανάγκες και την ηλικία του ασθενούς. Για την αντιμετώπιση της υπέρτασης είναι απαραίτητη η ταξινόμησή της σε προϋπέρταση, ήπια αρτηριακή πίεση, μέτρια και σοβαρή αρτηριακή πίεση, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, συχνά μη φαρμακευτικά.

- Στο ιατρείο λαμβάνεται πλήρες οικογενειακό και ατομικό ιστορικό, γίνεται ηλεκτροκαρδιογράφημα και γίνεται προσεκτική κλινική εξέταση με σκοπό την αξιολόγηση όλων των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, την ανίχνευση ασυμπτωματικής βλάβης ή νόσου στα όργανα-στόχους (στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικό επεισόδιο, περιφερική αρτηριοπάθεια, νεφρική βλάβη) και τη διάγνωση δευτεροπαθούς υπέρτασης. Χρειάζονται επίσης πληροφορίες για τον τρόπο ζωής, το κάπνισμα, τη χρήση αλκοόλ και αλατιού, τη σωματική δραστηριότητα και τη χρήση φαρμάκων.

- Ο ασθενής παραπέμπεται για πλήρη βιοχημικό έλεγχο (σάκχαρο, ολική, HDL και LDL χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, κάλιο, νάτριο, γενική αίματος) και γενική εξέταση ούρων.

- Στο ιατρείο δίνεται ειδικό διαιτολόγιο καθώς και ημερολόγιο καταγραφής των μετρήσεων πίεσης. Από τις καταγραφές των μετρήσεων αποφασίζεται αν συντρέχει λόγος για 24ωρη μέτρηση της πιέσεως με το Holter.

- Μια από τις απαραίτητες εξετάσεις είναι η βυθοσκόπηση κυρίως σε περιπτώσεις μεγάλης αύξησης της πίεσης για τον αποκλεισμό της κακοήθους υπέρτασης, αλλά και σε νέα άτομα για τη διαπίστωση πρώιμων αρτηριοσκληρυντικών βλαβών.

- Γίνεται σύσταση για ειδικές εξετάσεις για την αποκάλυψη ασυμπτωματικής βλάβης οργάνων-στόχων (υπερηχογράφημα καρδιάς και καρωτίδων, μέτρηση μικρολευκωματινουρίας). ¶λλες ειδικότερες εξετάσεις χρειάζονται σε ασθενείς με πιθανή καρδιαγγειακή νόσο ή όταν υπάρχει υποψία δευτεροπαθούς υπέρτασης.

- Αποφασίζεται η έναρξη φαρμακοθεραπείας σε συνάρτηση με το επίπεδο του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου που διατρέχει κάθε ασθενής. Σε υπερτασικά άτομα με μικρό ή μέσο καρδιαγγειακό κίνδυνο προτείνεται παρακολούθηση με προσπάθεια τροποποίησης συνηθειών ζωής.

- Σε άτομα με μεγάλο καρδιαγγειακό κίνδυνο προτείνεται έναρξη αντιυπερτασικής θεραπείας σε επίπεδα πίεσης κάτω από 130/85 mmHg αφού επιβεβαιωθεί η αύξηση της πίεσης σε τουλάχιστον δύο επισκέψεις.

- Γενικά η πίεση στόχος είναι κάτω από 140/90 mmHg και για την επίτευξη των παραπάνω στόχων στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται συνδυασμός φαρμάκων.

Καλέστε:

210 9314800

Ιατρείο Υπέρτασης
Στο Ιατρείο γίνεται η διάγνωση και η αντιμετώπιση της υπέρτασης εξατομικευμένα ανάλογα με τις ανάγκες και την ηλικία του ασθενούς. Για την αντιμετώπιση της υπέρτασης είναι απαραίτητη η ταξινόμησή της σε προϋπέρταση, ήπια αρτηριακή πίεση, μέτρια και σοβαρή αρτηριακή πίεση, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, συχνά μη φαρμακευτικά.

- Στο ιατρείο λαμβάνεται πλήρες οικογενειακό και ατομικό ιστορικό, γίνεται ηλεκτροκαρδιογράφημα και γίνεται προσεκτική κλινική εξέταση με σκοπό την αξιολόγηση όλων των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, την ανίχνευση ασυμπτωματικής βλάβης ή νόσου στα όργανα-στόχους (στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικό επεισόδιο, περιφερική αρτηριοπάθεια, νεφρική βλάβη) και τη διάγνωση δευτεροπαθούς υπέρτασης. Χρειάζονται επίσης πληροφορίες για τον τρόπο ζωής, το κάπνισμα, τη χρήση αλκοόλ και αλατιού, τη σωματική δραστηριότητα και τη χρήση φαρμάκων.

- Ο ασθενής παραπέμπεται για πλήρη βιοχημικό έλεγχο (σάκχαρο, ολική, HDL και LDL χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, κάλιο, νάτριο, γενική αίματος) και γενική εξέταση ούρων.

- Στο ιατρείο δίνεται ειδικό διαιτολόγιο καθώς και ημερολόγιο καταγραφής των μετρήσεων πίεσης. Από τις καταγραφές των μετρήσεων αποφασίζεται αν συντρέχει λόγος για 24ωρη μέτρηση της πιέσεως με το Holter.

- Μια από τις απαραίτητες εξετάσεις είναι η βυθοσκόπηση κυρίως σε περιπτώσεις μεγάλης αύξησης της πίεσης για τον αποκλεισμό της κακοήθους υπέρτασης, αλλά και σε νέα άτομα για τη διαπίστωση πρώιμων αρτηριοσκληρυντικών βλαβών.

- Γίνεται σύσταση για ειδικές εξετάσεις για την αποκάλυψη ασυμπτωματικής βλάβης οργάνων-στόχων (υπερηχογράφημα καρδιάς και καρωτίδων, μέτρηση μικρολευκωματινουρίας). ¶λλες ειδικότερες εξετάσεις χρειάζονται σε ασθενείς με πιθανή καρδιαγγειακή νόσο ή όταν υπάρχει υποψία δευτεροπαθούς υπέρτασης.

- Αποφασίζεται η έναρξη φαρμακοθεραπείας σε συνάρτηση με το επίπεδο του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου που διατρέχει κάθε ασθενής. Σε υπερτασικά άτομα με μικρό ή μέσο καρδιαγγειακό κίνδυνο προτείνεται παρακολούθηση με προσπάθεια τροποποίησης συνηθειών ζωής.

- Σε άτομα με μεγάλο καρδιαγγειακό κίνδυνο προτείνεται έναρξη αντιυπερτασικής θεραπείας σε επίπεδα πίεσης κάτω από 130/85 mmHg αφού επιβεβαιωθεί η αύξηση της πίεσης σε τουλάχιστον δύο επισκέψεις.

- Γενικά η πίεση στόχος είναι κάτω από 140/90 mmHg και για την επίτευξη των παραπάνω στόχων στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται συνδυασμός φαρμάκων.