Ιατρείο Παχυσαρκίας

Η παχυσαρκία είναι κλινική κατάσταση στην οποία η υπερβολική αποθήκευση λίπους μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία του ατόμου. Σύμφωνα με το ΔΜΣ ως παχύσαρκοι χαρακτηρίζονται τα άτομα με ΔΜΣ μεγαλύτερο από 30. Ο δείκτης μάζας σώματος (Body Mass Index – BMI) χρησιμοποιείται ευρέως λόγω της απλότητάς του για να προσδιορίσει το βαθμό της παχυσαρκίας ενός ατόμου. Προσδιορίζεται διαιρώντας το βάρος (σε κιλά) με το τετράγωνο του ύψους (σε μέτρα). Δηλαδή:

ΒΜΙ=βάρος(kg)/ ύψος(m)2.

Αν το ΒΜΙ είναι κάτω από 18.5 το βάρος είναι χαμηλότερο από το κανονικό. Αν το ΒΜΙ είναι ανάμεσα στο 18.5 με 25 το βάρος θεωρείται φυσιολογικό. Αν το ΒΜΙ κάποιου είναι ανάμεσα στο 25 με 30 θεωρείται υπέρβαρος και αν το ΒΜΙ είναι πάνω από 30 θεωρείται παχύσαρκος.

Στο Ιατρείο η παχυσαρκία αντιμετωπίζεται με τα ακόλουθα βήματα:

- Αρχικά το άτομο επισκέπτεται τον Ιατρό, ο οποίος παίρνει ένα πλήρες ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό.

- Το άτομο παραπέμπεται για βιοχημικό έλεγχο και έλεγχο θυρεοειδούς.

- Γίνεται μέτρηση σωματικού βάρους, ύψους και ΒΜΙ.

- Καταγράφεται η αρτηριακή πίεση και γίνεται καρδιογράφημα.

- Γίνεται λιπομέτρηση και ανάλυση των δεδομένων με τη βοήθεια υπολογιστή.

- Καταγράφονται οι διατροφικές συνήθειες του ατόμου και βάσει της ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης σχεδιάζεται το ημερήσιο πρόγραμμα διατροφής.

- Σε κάθε επίσκεψη δίνεται διαιτολόγιο για ένα 15ημερο και γίνονται οι απαραίτητες μετρήσεις (λιπομέτρηση και σωματικό βάρος).

- Το Πρόγραμμα Διατροφής μέσω της εταιρείας διατροφής PREVENT περιλαμβάνει καθημερινά δύο έτοιμα γεύματα υψηλής πρωτεϊνικής αξίας και χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες και λίπη και ένα γεύμα που παρασκευάζεται στο σπίτι από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

* Τα προγράμματα διατροφής PREVENT είναι ασφαλή και συστήνονται από την Ελληνική και Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία

- Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν συναντήσεις και με την Ψυχολόγο του Ιατρείου για την ψυχολογική τους υποστήριξη στην προσπάθειά τους.

Καλέστε:

210 9314800

Ιατρείο Παχυσαρκίας
Η παχυσαρκία είναι κλινική κατάσταση στην οποία η υπερβολική αποθήκευση λίπους μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία του ατόμου. Σύμφωνα με το ΔΜΣ ως παχύσαρκοι χαρακτηρίζονται τα άτομα με ΔΜΣ μεγαλύτερο από 30. Ο δείκτης μάζας σώματος (Body Mass Index – BMI) χρησιμοποιείται ευρέως λόγω της απλότητάς του για να προσδιορίσει το βαθμό της παχυσαρκίας ενός ατόμου. Προσδιορίζεται διαιρώντας το βάρος (σε κιλά) με το τετράγωνο του ύψους (σε μέτρα). Δηλαδή:

ΒΜΙ=βάρος(kg)/ ύψος(m)2.

Αν το ΒΜΙ είναι κάτω από 18.5 το βάρος είναι χαμηλότερο από το κανονικό. Αν το ΒΜΙ είναι ανάμεσα στο 18.5 με 25 το βάρος θεωρείται φυσιολογικό. Αν το ΒΜΙ κάποιου είναι ανάμεσα στο 25 με 30 θεωρείται υπέρβαρος και αν το ΒΜΙ είναι πάνω από 30 θεωρείται παχύσαρκος.

Στο Ιατρείο η παχυσαρκία αντιμετωπίζεται με τα ακόλουθα βήματα:

- Αρχικά το άτομο επισκέπτεται τον Ιατρό, ο οποίος παίρνει ένα πλήρες ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό.

- Το άτομο παραπέμπεται για βιοχημικό έλεγχο και έλεγχο θυρεοειδούς.

- Γίνεται μέτρηση σωματικού βάρους, ύψους και ΒΜΙ.

- Καταγράφεται η αρτηριακή πίεση και γίνεται καρδιογράφημα.

- Γίνεται λιπομέτρηση και ανάλυση των δεδομένων με τη βοήθεια υπολογιστή.

- Καταγράφονται οι διατροφικές συνήθειες του ατόμου και βάσει της ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης σχεδιάζεται το ημερήσιο πρόγραμμα διατροφής.

- Σε κάθε επίσκεψη δίνεται διαιτολόγιο για ένα 15ημερο και γίνονται οι απαραίτητες μετρήσεις (λιπομέτρηση και σωματικό βάρος).

- Το Πρόγραμμα Διατροφής μέσω της εταιρείας διατροφής PREVENT περιλαμβάνει καθημερινά δύο έτοιμα γεύματα υψηλής πρωτεϊνικής αξίας και χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες και λίπη και ένα γεύμα που παρασκευάζεται στο σπίτι από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

* Τα προγράμματα διατροφής PREVENT είναι ασφαλή και συστήνονται από την Ελληνική και Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία

- Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν συναντήσεις και με την Ψυχολόγο του Ιατρείου για την ψυχολογική τους υποστήριξη στην προσπάθειά τους.