Παρακολούθηση Διαβητικού Ασθενούς

Εικόνα 1
Εικόνα 2
Εικόνα 3
Εικόνα 4
Εικόνα 5
Εικόνα 6
Εικόνα 7
Εικόνα 8
Εικόνα 9
Τι είναι ο σακχαρώδης διαβήτης; Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μεταβολική ασθένεια η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση της συγκέντρωσης του σακχάρου στο αίμα (υπεργλυκαιμία) και διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης, είτε ως αποτέλεσμα ελαττωμένης έκκρισης ινσουλίνης η ολικης εξαφανισης της, είτε λόγω ελάττωσης της ευαισθησίας των κυττάρων του σώματος στην ινσουλίνη. Οι κύριοι τύποι σακχαρώδους διαβήτη είναι ο διαβήτης τύπου 1, ο διαβήτης τύπου 2 και ο διαβήτης της κύησης.

Στο Ιατρείο γίνεται αρχικά η διάγνωση και αξιολόγηση του τύπου διαβήτη κάθε ασθενούς και η λήψη του πλήρους ατομικού του ιστορικού.

- Ελέγχονται οι απαραίτητες αιματολογικές εξετάσεις του ασθενούς και αναλόγως δίνεται εξατομικευμένη θεραπεία σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

- Αν κριθεί απαραίτητο, γίνεται άμεσα στο ιατρείο μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (Εικόνα 5) προκειμένου να σχεδιαστεί το επόμενο βήμα αντιμετώπισης. Γίνεται μέτρηση σωματικού βάρους και αξιολόγηση του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) και συγχρόνως δίνονται διατροφικές συμβουλές και οδηγίες.

- Παράλληλα γίνεται νευρολογικός έλεγχος που περιλαμβάνει χρήση διαπασών 128 Ηz, μονοϊνιδίου και αισθητήρα ψυχρού-θερμού, καθώς και έλεγχος αχίλλειου αντανακλαστικού. (Εικόνα 6, 7, 8)

- Ακολουθεί ο αγγειολογικός έλεγχος με Doppler αγγείων και μέτρηση του σφυροβραχιόνιου δείκτη (Εικόνα 9) για την εκτίμηση της ύπαρξης περιφερικής νόσου.

- Γίνεται σύσταση για 24ωρη μέτρηση ούρων για την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας.

- Απαραίτητη είναι και η εξέταση των οφθαλμών από οφθαλμίατρο σε ετήσια βάση έτσι ώστε μέσω της βυθοσκόπησης να ελεγχθεί η καλή λειτουργία τους.

- Κατά τακτά χρονικά διαστήματα προτείνεται ο αιματολογικός έλεγχος των βιοχημικών δεικτών κυρίως της γλυκοζυλιωμένης και του λιπιδαιμικού προφίλ (ολική χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια) όπως και άλλων σημαντικών δεικτών.

- Στο ιατρείο του διαβήτη παράλληλα ελέγχεται η πιθανότητα εμφάνισης του διαβητικού ποδιού, γίνεται έγκαιρα η διάγνωσή του και δίνεται η κατάλληλη θεραπεία για την αποκατάστασή του.

Καλέστε:

210 9314800

Παρακολούθηση Διαβητικού Ασθενούς
Τι είναι ο σακχαρώδης διαβήτης; Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μεταβολική ασθένεια η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση της συγκέντρωσης του σακχάρου στο αίμα (υπεργλυκαιμία) και διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης, είτε ως αποτέλεσμα ελαττωμένης έκκρισης ινσουλίνης η ολικης εξαφανισης της, είτε λόγω ελάττωσης της ευαισθησίας των κυττάρων του σώματος στην ινσουλίνη. Οι κύριοι τύποι σακχαρώδους διαβήτη είναι ο διαβήτης τύπου 1, ο διαβήτης τύπου 2 και ο διαβήτης της κύησης.

Στο Ιατρείο γίνεται αρχικά η διάγνωση και αξιολόγηση του τύπου διαβήτη κάθε ασθενούς και η λήψη του πλήρους ατομικού του ιστορικού.

- Ελέγχονται οι απαραίτητες αιματολογικές εξετάσεις του ασθενούς και αναλόγως δίνεται εξατομικευμένη θεραπεία σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

- Αν κριθεί απαραίτητο, γίνεται άμεσα στο ιατρείο μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (Εικόνα 5) προκειμένου να σχεδιαστεί το επόμενο βήμα αντιμετώπισης. Γίνεται μέτρηση σωματικού βάρους και αξιολόγηση του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) και συγχρόνως δίνονται διατροφικές συμβουλές και οδηγίες.

- Παράλληλα γίνεται νευρολογικός έλεγχος που περιλαμβάνει χρήση διαπασών 128 Ηz, μονοϊνιδίου και αισθητήρα ψυχρού-θερμού, καθώς και έλεγχος αχίλλειου αντανακλαστικού. (Εικόνα 6, 7, 8)

- Ακολουθεί ο αγγειολογικός έλεγχος με Doppler αγγείων και μέτρηση του σφυροβραχιόνιου δείκτη (Εικόνα 9) για την εκτίμηση της ύπαρξης περιφερικής νόσου.

- Γίνεται σύσταση για 24ωρη μέτρηση ούρων για την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας.

- Απαραίτητη είναι και η εξέταση των οφθαλμών από οφθαλμίατρο σε ετήσια βάση έτσι ώστε μέσω της βυθοσκόπησης να ελεγχθεί η καλή λειτουργία τους.

- Κατά τακτά χρονικά διαστήματα προτείνεται ο αιματολογικός έλεγχος των βιοχημικών δεικτών κυρίως της γλυκοζυλιωμένης και του λιπιδαιμικού προφίλ (ολική χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια) όπως και άλλων σημαντικών δεικτών.

- Στο ιατρείο του διαβήτη παράλληλα ελέγχεται η πιθανότητα εμφάνισης του διαβητικού ποδιού, γίνεται έγκαιρα η διάγνωσή του και δίνεται η κατάλληλη θεραπεία για την αποκατάστασή του.