Αντιμετώπιση Διαβητικού Ποδιού

Στο ιατρείο του διαβήτη παράλληλα ελέγχεται η πιθανότητα εμφάνισης του διαβητικού ποδιού, γίνεται έγκαιρα η διάγνωσή του και δίνεται η κατάλληλη θεραπεία για την αποκατάστασή του.

Καλέστε:

210 9314800

Αντιμετώπιση Διαβητικού Ποδιού
Στο ιατρείο του διαβήτη παράλληλα ελέγχεται η πιθανότητα εμφάνισης του διαβητικού ποδιού, γίνεται έγκαιρα η διάγνωσή του και δίνεται η κατάλληλη θεραπεία για την αποκατάστασή του.