ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΙ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ, ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΙ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Η ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής είναι μια σύγχρονη ειδικότητα που κερδίζει έδαφος και στην Ελλάδα. Ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός Κ. Ζαχαριάδης με έδρα τη Νέα Σμύρνη αντιμετωπίζει τον ασθενή ως ολότητα και όχι αποσπασματικά, εξετάζοντας κάθε του πρόβλημα ξεχωριστά αλλά και σε συνάρτηση με τη συνολική κατάσταση της υγείας του.

Ένας από τους πιο εύστοχους ορισμούς της Γενικής Ιατρικής είναι αυτός που έχει προταθεί από το Royal Australian College of General Practitioners: «Γενική Ιατρική είναι εκείνη η συνιστώσα του συστήματος φροντίδας υγείας που προσφέρει αρχική, συνεχιζόμενη, πλήρη και συντονισμένη ιατρική φροντίδα για όλα τα άτομα, τις οικογένειες και τις κοινότητες και που απαρτιώνει τις τρέχουσες βιοϊατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές αντιλήψεις για την υγεία».

Επιπλέον, η American Academy of Family Physicians ορίζει ότι η Οικογενειακή Ιατρική "είναι προσωποποιημένη φροντίδα που εμπεριέχει μια μοναδική αλληλεπίδραση και επικοινωνία ανάμεσα στον άρρωστο και το γιατρό". Η ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής αποτελεί τη βάση κάθε οργανωμένου συστήματος Υγείας αφού είναι η μόνη που μπορεί να παίξει συντονιστικό ρόλο απαραίτητο για τη λειτουργία του συστήματος.

Αναζητάτε έμπειρους διαβητολόγους και Διαβητολόγοι Νέα Σμύρνη; Στην Πρότυπη Οικογενειακή Ιατρική παρέχεται εξειδικευμένη παρακολούθηση σε ένα σύνολο ιατρικών προβλημάτων οξέων και χρόνιων. Ταυτόχρονα, διοργανώνονται στο ιατρείο σεμινάρια υγείας που απευθύνονται σε ασθενείς ή και φροντιστές ασθενών καθώς και εκδηλώσεις για δωρεάν μέτρηση δεικτών (π.χ. καρδιολογικών δεικτών, σακχαρώδη διαβήτη, οστεοπόρωσης, άνοιας κλπ) με σκοπό την πρόληψη της ασθένειας και τη συμβουλευτική των ατόμων που έρχονται αντιμέτωποι με την ασθένεια.

Tags: Γενικός (Οικογενειακός) Ιατρός & Διαβητολόγος Νέα Σμύρνη, ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΙ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ