Επιλέξτε τις τιμές που ισχύουν για εσάς:

Φύλο
Ηλικία
Ολική χοληστερόλη (mg/dL)
HDL χοληστερόλη (mg/dL)
Συστολική αρτ. πίεση (mm Hg)
Κάπνισμα
Διαβήτης
10-ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος: %
Μέσος 10-ετής κίνδυνος ατόμων ίδιας ηλικίας/φύλου: %