Υπολογιστής Δείκτη Σωματικού Βάρους  (BMI)

 Metric formula: BMI= Βάρος σε κιλά / (Ύψος σε μέτρα)

 

Ύψος: 

    cm    in

 

Βάρος: 

    kg     lb

 

BMI

  

 

BMI (Kg/m2)

Κλινική εκτίμηση θρέψης  Σχετικός κίνδυνος για την υγεία

< 19

19 - 25  

26 - 29

30 - 34  

35 - 39

40 - 50

> 50 

Ελλειποβαρής   +
Φυσιολογικό βάρος    
Υπέρβαρος   +
Παχύσαρκος   +
Σοβαρή παχυσαρκία ++
Νοσογόνος παχυσαρκία +++++
Κακοήθης παχυσαρκία +++++++